61259 - Τα δομικά

Ν. Λυγερός

Τα δομικά
χαρακτηριστικά
των κομματιών
στο σκάκι
είναι ποτισμένα
με ιστορία
και πολιτισμό.
Αυτό εξηγεί
και το βάθος του
για την Ανθρωπότητα.