61261 - Η μουσουλμανική επιρροή

Ν. Λυγερός

Η μουσουλμανική επιρροή
πάνω στο Βυζάντιο
δεν υπήρξε μόνο
την εποχή
των εικονοκλαστών
αλλά και μετά
όταν κατέκτησαν
τα Ιεροσόλυμα
και κακοποιούσαν
τους προσκυνητές
γιατί το Ματζικέρτ
άφησε αποτύπωμα
σκληρό.