61263 - Το Βυζάντιο  

Ν. Λυγερός

Το Βυζάντιο
αφού έπεσαν
τα Ιεροσόλυμα
έγινε στόχος
της βαρβαρότητας
που ήθελε
να καταστρέψει
πιο βαθιά
τις επεκτάσεις
του Χριστιανισμού.