61277 - Τα τραγούδια

Ν. Λυγερός

Τα τραγούδια
της Ανθρωπότητας
δεν πρέπει
να τα ξεχάσεις
και να αφήνεις
τους άλλους
να τα εκφυλίζουν
γιατί οι εκδοχές
τέτοιου τύπου
ανήκουν μόνο
στη βαρβαρότητα.