61282 - Η Αγάπη

Ν. Λυγερός

Η Αγάπη
της Ανθρωπότητας
ξεπερνά
κάθε δόγμα
γιατί πάντα
προστατεύει
τους αθώους
όσο επικίνδυνο
κι αν είναι
το πλαίσιο
της βαρβαρότητας
της κοινωνίας.