61283 - Είναι μικρή κοινωνία

Ν. Λυγερός

Είναι μικρή κοινωνία
η οικογένεια
και όχι
Ανθρωπότητα
γι’ αυτό
τόσο εύκολα
παράγει
κακοποίηση
και πράξεις
βαρβαρότητας.