61286 - Οι αναλύσεις

Ν. Λυγερός

Οι αναλύσεις
δεδομένων
δείχνουν
ότι η Ινδία
χρειάζεται
ενισχυμένη
βοήθεια
για να ξεπεράσει
τα προβλήματα
που προκαλεί
η πανδημία.