61306 - Λάθος όνομα

Ν. Λυγερός

Η πόλη που βομβάρδιζαν οι εχθροί
είχε λάθος όνομα
από το 1923.
Κι όμως η βαρβαρότητα θέλησε
να την επονομάσει.
Αυτό το θέμα θα ήταν πρόβλημα
για επίλυση στο μέλλον
αλλά δεν ήταν ακόμα η ώρα.
Οι βόμβες συνέχιζαν να πέφτουν.
Πολλοί έφευγαν από μόνοι τους
αλλά τελικά είναι η κυβέρνηση
που αποφάσισε να εκκενώσει την πόλη
και τα περίχωρα για να σώσει
όσους μπορούσε.
Οι δρόμοι είχαν αδειάσει
ακόμα και οι πιο μικροί.
Έμειναν και πάλι μόνοι.
Με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά.
Ήξεραν ότι θα ζήσουν το τέλος
αλλά δεν φοβήθηκαν,
ήταν όλοι μαζί του.
Κι ενώ είχαν πάρει την απόφαση αυτή
έμαθαν ότι σταμάτησαν οι εχθροπραξίες.
Η βαρβαρότητα είχε νικήσει.
Όμως δεν έσβησαν τα κεριά τους.