61307 - Το συμβολικό ξενοδοχείο

Ν. Λυγερός

Το συμβολικό ξενοδοχείο
δεν είχε χτυπηθεί από τις βόμβες.
Εκεί βρισκόταν πάντα.
Έτσι και τώρα εκεί
έπρεπε να γραφτεί το μέλλον.
Όλοι είχαν απελπιστεί.
Όλοι θεωρούσαν ότι ήταν το τέλος.
Εκτός…
Αυτό επαρκούσε.
Επανέφερε στη μνήμη του
τις προηγούμενες αποστολές
στον ίδιο χώρο.
Το ξενοδοχείο είχε εμπλουτιστεί
ειδικά με την πρόσβαση
που έδινε στη Βουλή.
Δεν είχαν ξεχάσει
την παρέμβασή του.
Θα έπρεπε να επανέλθει
με άλλο τρόπο
γιατί οι Αθώοι
είχαν ανάγκη από προστασία
ακόμα περισσότερο τώρα.
Αυτό συνειδητοποίησαν
όλοι τους.