61308 - Επιστροφή στο Προεδρικό

Ν. Λυγερός

Είχε βρεθεί ήδη στο Προεδρικό
εκεί είχε δει και τον Πρόεδρο
βέβαια τα πράγματα
ήταν εντελώς διαφορετικά τότε
αλλά ήταν και πάλι
μια πρώτη φορά
που άλλαξε τα δεδομένα
της εποχής.
Τώρα ο Πρόεδρος
δεν είχε σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων.
Δεν υπήρχε σύγκριση με άλλον
που είχε αντισταθεί
σε ολόκληρο σχέδιο.
Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτός.
Το πρόβλημα ήταν ο Πρωθυπουργός
που είχε υπογράψει
ένα απαράδεκτο κείμενο.
Αυτή η πράξη βαρβαρότητας
έπρεπε να διορθωθεί.
Αυτός ήταν ο στόχος
όταν επέστρεψε
στον Προεδρικό.