61315 - Παίγνιο πολέμου

Ν. Λυγερός

Η βάρβαρη συμμαχία είχε βρει την ευκαιρία
να στήσει ένα παίγνιο πολέμου
με τρεις παίκτες ενάντια σε ένα…
Και οι τρεις είχαν όφελος ν’ αρπάξουν εδάφη
ή ν’ αφήσουν άλλους ν’ αρπάξουν
για να πιέσουν το θύμα.
Ο ένας ήθελε να πάρει πίσω
αυτό που θεωρούσε μερίδιό του,
ο άλλος ήθελε να τον υποστηρίξει
γιατί η κίνηση αποτελούσε
προστιθέμενη αξία
και ο τελευταίος ήθελε να εκμεταλλευτεί
αυτήν την ήττα
για ν’ αποδείξει ότι η εξάρτηση από αυτόν
ήταν απαραίτητη για τους αθώους.
Ήταν βέβαια κι ένας έμμεσος τρόπος
να ενισχύσουν το Σύνδρομο Στοκχόλμης
που είχαν οι ραγιάδες
για να δικαιωθούν
ενώπιον του λαού.
Έτσι το παίγνιο πολέμου
που είχε τελειώσει
έπρεπε να φέρει τις απολαβές
που είχαν προβλέψει.