61329 - Στο πάρκο

Ν. Λυγερός

Στο πάρκο
σκέφτηκε
ότι χρειαζόταν
μια επανεκκίνηση
η όλη διαδικασία
γιατί δεν ήταν
δυνατόν
να υπάρχει
μια ομαλή
συνέχεια
με τόσα λάθη.