61330 - Κάθε σταυροφορία

Ν. Λυγερός

Κάθε σταυροφορία
ήταν και μια επανεκκίνηση
γιατί η συνέχεια
ήταν πάντα δύσκολη
λόγω της διάρκειας
έτσι λειτουργούσε
και ως νοητικό σχήμα
που μπορούσε
να εφαρμοστεί
και στον αρμενικό
αγώνα.