61333 - Το τηλεφωνικό αίτημα

Ν. Λυγερός

Το τηλεφωνικό αίτημα ήταν ξεκάθαρο.
Οι νέοι ήθελαν να επιμορφωθούν
όχι μόνο σε ιστορικά θέματα
αλλά και σε στρατηγικά δεδομένα
γιατί έβλεπαν ότι η αγάπη της πατρίδας
δεν επαρκούσε ενάντια στη βαρβαρότητα.
Ένα ντουντούκ δεν είχε τη δύναμη
μιας ολόκληρης ορχήστρας
αλλά μπορούσε να την αγγίξει
και αυτή να παράγει
έργο υποστήριξης
εκεί που δεν φαινόταν
να υπάρχει καμία ελπίδα.
Δέχτηκε την πρόσκληση
γιατί έπρεπε να μάθουν
και οι νέοι τι είχε γίνει
και τι έπρεπε να κάνουν
για να αντισταθούν στην προπαγάνδα
αλλιώς δεν θα μπορούσαν
να ετοιμάσουν την αντεπίθεση
και θα έβλεπαν
μόνο τους νεκρούς του αγώνα
χωρίς να υπολογίσουν
τους αγέννητους.