61334 - Το ηλεκτρονικό μήνυμα

Ν. Λυγερός

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ήρθε
να επιβεβαιώσει το τηλεφωνικό αίτημα…
Τα πράγματα ήταν σοβαρά.
Είχαν καταλάβει ότι τους είχαν χειραγωγήσει
και ότι τα γεγονότα του πολέμου
είχαν ένα πολύ σαθρό υπόβαθρο.
Αλλά ποιος ήταν έτοιμος ν’ ακούσει
ότι ο δογματισμός μιας θρησκείας
θα κοίταζε μόνο το ελάχιστο ποσοστό
που ήταν δικό της
για να χαρακτηρίσει μια περιοχή
ενώ σε αυτή κυριαρχούσε
άλλη εχθρική θρησκεία.
Κι όμως αυτό είχε γίνει
για να θυσιαστούν χωρίς λόγο τα θύματα
ή μάλλον για να μάθουν
τη βαρβαρότητα της εξάρτησης.
Αυτό θα έπρεπε να τους εξηγήσει
δίχως να τους πληγώσει περισσότερο
γιατί δεν άντεχαν
τόσο φως
από την αλήθεια
της Ανθρωπότητας.
Έτσι απάντησε θετικά.