61336 - Ανάκτηση δεδομένων

Ν. Λυγερός

Η ανάκτηση δεδομένων είχε αρχίσει
γιατί ήταν απαραίτητη στην αναθεμελίωση του αγώνα.
Είχαν περάσει χρόνια
από την πρώτη επαφή
αλλά ο δεσμός είχε παραμείνει ζωντανός
και είχε διασχίσει τις εποχές.
Έπρεπε να μάθουν ότι δεν ήταν μόνοι
ακόμα κι αν ήταν απομονωμένοι
λόγω της βάρβαρης πολιορκίας.
Ζήτησε να σταλεί μήνυμα
για να μάθουν τι γινόταν στη διασπορά
αφού αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος
να μην πεθάνουν ζωντανοί εντός της λήθης.
Η αδιαφορία είχε κερδίσει
και τα άτομα είχαν δώσει ένα τέλος
σε κάθε κίνηση
πριν έρθει το αληθινό τέλος.
Ήταν πάντα δύσκολη
η αναδρομική ανάλυση
ενός στημένου παιγνίου
για αυτούς που το είχαν υποστεί.
Αλλά ήταν αναγκαία
για να ζήσει η διάρκεια
μέσω της συνέχειας.