61338 - Η βερικοκιά του μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Όταν είχε βρεθεί στα σύνορα
είχε βρει τη ροδιά κοντά στην πηγή
και είχε μαζέψει ένα φρούτο
που δώρισε στο Υπουργείο Εξωτερικών
έτσι είχαν καταλάβει ποιος ήταν ο προορισμός
της κρυφής αποστολής και μόνο μετά
είχε στείλει την αναφορά για το μέλλον.
Ελάχιστοι όμως ήταν προετοιμασμένοι
για να καταλάβουν τα υπονοούμενα
της στρατηγικής ανάλυσης.
Όμως κι ένα κερί
μπορούσε να σχίσει το πιο βάρβαρο σκοτάδι.
Ήταν σαν να βάζεις ένα κέρμα
σε ένα πλανόδιο μουσικό
και μετά να ερχόταν
ολόκληρη μουσική
να τον συνοδέψει.
Αυτή η αρχική πράξη
που ήταν μια υπέρβαση της ανθρωπιάς
απέναντι στο κενό
μιας αδιάφορης κοινωνίας
μεταμόρφωνε τα πάντα
με την Αγάπη της Ανθρωπότητας.
Ήθελε πίστη όμως.
Έτσι ήταν και η βερικοκιά.