61356 - Τα παιδιά

Ν. Λυγερός

Τα παιδιά
με αναπηρία
μας μαθαίνουν
ότι η ψυχή μας
μπορεί
να είναι
και αυτή
ανάπηρη
επειδή
δεν βλέπει
την ουσία
της ύπαρξης.