61357 - Όταν είμαστε

Ν. Λυγερός

Όταν είμαστε
σε μεγάλη
απόσταση
λόγω
πανδημίας
είμαστε
μαζί
σε ψυχικό
επίπεδο
γιατί
κοιτάζουμε
την ουσία.