61361 - Η ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ποικιλία
είναι θεμελιακή
για την Ανθρωπότητα
και αυτό αφορά
και τις αναπηρίες
έτσι μπορείς
να δεις
πόσο ανθρώπινη
είναι μια κοινωνία
ανάλογα
με τη συμπεριφορά
που θα έχει.