61362 - Η ζωή

Ν. Λυγερός

Η ζωή
είναι ο χώρος
στον οποίο
ζει η ψυχή
για ένα
χρονικό
διάστημα
αυτό
μην το ξεχνάς
όταν διδάσκεις
σε μικρούς ανθρώπους.