61365 - Η νοηματική

Ν. Λυγερός

Η νοηματική
μπορεί
να είναι
ενισχυτική
για παιδιά
με αναπηρία
όχι μόνο
λόγω ακοής
αλλά
και νοητικής
υστέρησης.