61367 - Το φιλότιμο

Ν. Λυγερός

Το φιλότιμο
είναι αξία
που μοιραζόμαστε
με τα παιδιά
με αναπηρία
ακόμα
κι αν οι περισσότεροι
δεν το αντιλαμβάνονται
επειδή δεν βλέπουν
με την καρδιά τους.