61370 - Όταν αποκτούμε

Ν. Λυγερός

Όταν αποκτούμε
γνώσεις
δεν χαιρόμαστε
απαραίτητα
ενώ όταν
χαιρόμαστε
αποθηκεύουμε
τις γνώσεις
πιο βαθιά
γιατί αγγίζουν
την ψυχή.