61371 - Η βουτιά στον κόσμο

Ν. Λυγερός

Η βουτιά στον κόσμο
δίνει πρόσβαση
στην πηγή
χαράς
και αυτή
η όαση
προκαλεί
μεταχαρά
κι εντός
της ερήμου.