61372 - Είναι η ζωή

Ν. Λυγερός

Είναι η ζωή
που ακολουθεί
την ψυχή
κι όχι το αντίθετο
έτσι
αποτελεί
σημείο αναφοράς
για τη Διδασκαλία
για μικρούς ανθρώπους
με αναπηρία
για να ζήσουν
την ουσία.