61374 - Αν η κοινωνία

Ν. Λυγερός

Αν η κοινωνία
είναι το κοινό σου
τότε πρέπει
να σκεφτείς
αν το έργο σου
παράγει
πραγματικά
ουσία
και δεν είναι απλώς
ένας συμβιβασμός.