61377 - Αν αφήνεις στην Κύπρο

Ν. Λυγερός

Αν αφήνεις στην Κύπρο
παιδιά με αναπηρία
να είναι εξαρτημένα
από μια υπάλληλο
του αρμόδιου
Υπουργείου
που είναι άσχετη
και άχρηστη
πώς θέλεις
να εξελιχθούν.