61383 - Μάθε καλύτερα

Ν. Λυγερός

Μάθε καλύτερα
γερμανικά
και μελέτα
τον Αυστριακό
Mozart
για να είσαι
έτοιμη
να τραγουδήσεις
άριες
διότι η Zauberflöte
περιμένει
τη συνέχεια.