61384 - Με την παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Με την παρτιτούρα
της όπερας
βλέπεις
την ουσία
αφού ακούς
τις φωνές
χάρη
στην εκδοχή
με το πιάνο
που συμπιέζει
όλα τα δεδομένα
υποστήριξης.