61386 - Η υποστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υποστήριξη
στο πλαίσιο
ολοκλήρωσης
πρέπει
να γίνεται
με τρόπο
ευφυή
για να μην προκαλέσει
πληγές
χωρίς λόγο.