61387 - Η βοήθεια

Ν. Λυγερός

Η βοήθεια
είναι της διάρκειας
γιατί δεν πρέπει
να υπάρχει
ασυνέχεια
αφού ο αθώος
δεν έχει
άλλη προστασία
ενάντια
στη βαρβαρότητα
που τον καταπατά.