61388 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
δεν έχει
διάρκεια
γιατί δεν είναι
του Χρόνου
αλλά
εκμεταλλεύεται
την ασυνέχεια
για να επιβάλλει
ριζοσπαστικά
το παρόν της.