61401 - Όταν αντιλαμβάνεσαι

Ν. Λυγερός

Όταν αντιλαμβάνεσαι
πόσο αποτελεσματική
είναι η στρατηγική
για την αντιμετώπιση
ανθρώπινων
δικαιωμάτων
τότε συνειδητοποιείς
τι αξία έχουν
οι ασκήσεις τακτικής
για την προετοιμασία
των Δίκαιων.