61411 - Η επόμενη κίνηση

Ν. Λυγερός

Δεν το είχαν πιστέψει πραγματικά
ότι ο πόλεμος είχε βοηθήσει
το πλαίσιο της αναγνώρισης της γενοκτονίας
αλλά το αντιλήφθηκαν πρακτικά
με την άμεση αναφορά του Νέου Κόσμου.
Δεν το είχαν πιστέψει
ότι θα ζούσαν μία αλλαγή φάσης
χάρη σε αυτή τη δήλωση
θα ακολουθούσαν και άλλες αποφάσεις
από τους Συμμάχους της Ιστορίας
αλλά το είδαν με τα μάτια τους
όταν το κοινοβούλιο πήρε θέση
ενάντια στη βαρβαρότητα
και σε πρώην κατεχόμενη χώρα.
Έτσι άρχισαν να πιστεύουν όλο και περισσότερο
το φωτεινό λόγο.