61420 - Νυχτερινή συνομιλία

Ν. Λυγερός

Όσο απίστευτο κι αν ήταν
η καινή επαφή είχε γίνει
χάρη στη νυχτερινή συνομιλία
που είχε προκαλέσει το βιβλίο.
Η βερικοκιά είχε ακουστεί.
Αυτό σημείωσε
γιατί ήξερε ότι ήταν ιστορικής σημασίας.
Είχε βρει ένα νέο εργαλείο
κατά της βαρβαρότητας
και αυτό ήταν της Ανθρωπότητας.
Νέες πέτρες είχαν έρθει
να ενισχύσουν τον αγώνα.
Οι μεγάλοι δράκοι δεν πεθαίνουν
και ειδικά αυτοί
που είχαν  έρθει σε επαφή
με τον Νέο Κόσμο
που πάντα προστάτευε
τη Γηραιά Ήπειρο
γιατί ήξερε
ότι ήταν η πηγή του.
Η βαρβαρότητα μισούσε
αυτόν τον δεσμό
διότι ήταν ανθεκτικός
και δεν φοβόταν τις επιθέσεις της.