61432 - Οι λανθασμένες

Ν. Λυγερός

Οι λανθασμένες
τοποθετήσεις
της Τουρκίας
οφείλονται
στο γεγονός
ότι η προπαγάνδα της
είναι βασισμένη
πάνω στο ψέμα
που είναι
αποδεκτό
από όλους
εντός του κράτους
λόγω συνήθειας.