61433 - Είναι θεμελιακός

Ν. Λυγερός

Είναι θεμελιακός
ο θάνατος
και γι’ αυτό
καθορίζει
την απαγόρευση
της αυτοκτονίας
αλλά βέβαια
και την υπέρβαση
που αφοπλίζει
τον εχθρό.
Και είναι
ολική έννοια.