61434 - Ο κανόνας Ko

Ν. Λυγερός

Ο κανόνας Ko
αποκτά
ιδιαίτερη
σημασία
σε επίπεδο
στρατηγικό
και γι’αυτό
δεν επιλέγεται
τεχνητά
σε προβλήματα
τακτικής
με tsumego.