61436 - Οι πέτρες

Ν. Λυγερός

Οι πέτρες
είναι πολύτιμες
αν ακολουθούν
τα βήματα
μιας
στρατηγικής
αλλιώς
το πολύτιμο
γίνεται
πέτρινο
χωρίς αξία.