61437 - Αν δεν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Αν δεν βλέπεις
το όφελος
των ασκήσεων
σε τακτικό
επίπεδο
είναι γιατί
δεν βλέπεις
τις ανθρώπινες
επιπτώσεις
και τα εγκλήματα.