61438 - Η βαθύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαθύτητα
επιτρέπει
να καταλάβεις
τι γίνεται
και κάτω
από το goban
διότι ο Ειρηνικός
δεν είναι μόνο
η επιφάνεια
των κυμάτων.