61439 - Το βαθύ και το βαρύ

Ν. Λυγερός

Λες συχνά
ότι αντέχεις
τα πάντα
αλλά πότε
πήγες
στο μέτωπο
των δικαιωμάτων
του Ανθρώπου
για ν’ανακαλύψεις
μέσω Υψηλής
Στρατηγικής
τη βαθύτητα
και τη βαρύτητα
των Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας.