61448 - Οι βαρβαρότητες

Ν. Λυγερός

Οι βαρβαρότητες
του αυτοκρατορικού
Ιαπωνικού στρατού
ξεπερνούν
τις ναζιστικές
απλώς
επειδή
ήταν στην Ασία
είναι λιγότερο
γνωστές
στην Ευρώπη.
Να τις ερευνήσεις.