61450 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
της βαρβαρότητας
της Ιαπωνίας
έχουν πληγώσει
την ίδια
την Ανθρωπότητα
κι όχι μόνο
τις χώρες
που έγιναν
τα θύματά της.