61454 - Όταν επιτρέπεις

Ν. Λυγερός

Όταν επιτρέπεις
σε άτομα
που δεν πιστεύουν
στην ιστορία
επειδή λένε
ότι πέθανε,
να γράψουν
βιβλία ιστορίας
πώς θέλεις
να γράψουν
πράγματα
για στρατό
που απελευθέρωσε
την Ανθρωπότητα
από τη βαρβαρότητα
του αυτοκρατορικού
συστήματος
της Ιαπωνίας.