61455 - Ακόμα και μετά

Ν. Λυγερός

Ακόμα και μετά
το τέλος
το ιαπωνικό
σύστημα
της βαρβαρότητας
συνέχισε
να καταστρέφει
τα ίχνη
των λαών
που είχαν
υποστεί
τις επιθέσεις
για να μην έχει
να απαντήσει
στις κατηγορίες
εγκλημάτων
κατά
της Ανθρωπότητας.