61456 - Η φωνή της αρμονίας

Ν. Λυγερός

Όταν έγινε επιτέλους
η επαφή μέσω διαδικτύου
τότε φάνηκε
ότι υπήρχε αλληλουχία
κι έτσι η έρημος
απέκτησε όαση.
Το έργο της απελευθέρωσης
συνάντησε το έργο της μουσικής
για να ζήσει η κοινή αγάπη
για ένα λαό που έζησε
πολλαπλές φορές
τις πληγές της βαρβαρότητας.
Με αυτόν τον τρόπο
άκουσε διαφορετικά
το ξύλο της βερικοκιάς.
Ο συντονισμός των αγωνιστών
δεν γινόταν μόνο
στο πεδίο μάχης
αλλά και στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
αφού εκεί βρισκόταν
η ουσία
για τον αγώνα
ενάντια στη βαρβαρότητα.