61478 - Τα όρια της τακτικής

Ν. Λυγερός

Η έλλειψη ιστορικών δεδομένων
αποτελούσε ένα θεμελιακό πρόβλημα.
Επί της ουσίας έσβηνε το παρελθόν.
Η απομόνωση μιας θέσης
από μία γενική κατάσταση
μπορούσε ταυτόχρονα
να οδηγήσει στην επίλυση
του τοπικού προβλήματος
και στην παρερμηνεία
διότι δεν είχε απαραίτητα πρόσβαση
στην ολική λύση.
Ένα tsumego δεν ήταν yose
ούτε ολόκληρη παρτίδα.
Ήταν μόνο τακτική
χωρίς πάχος χρόνου
ενώ αυτό ήταν απαραίτητο
για να ενεργοποιηθεί η δράση της στρατηγικής.
Μπορούσε να δείξει
νοητικά σχήματα τακτικής
αλλά έπρεπε να βρίσκονται
δίπλα στη βαθύτητα
για να δουν το αόρατο
δηλαδή το μέγεθος
της χρονοστρατηγικής απόστασης.