61479 - Ο άλλος ήχος

Ν. Λυγερός

Όλοι άκουγαν τον θόρυβο της ενημέρωσης
αλλά όχι τις νότες της ιστορίας
και τις συνθέσεις της στρατηγικής.
Ο πόλεμος δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα
στα γενικά δεδομένα.
Υπήρχαν εξελίξεις μόνο σε αυτούς
που προσπαθούσαν πραγματικά.
Αυτοί απελευθέρωναν
τα κατεχόμενα του μυαλού τους
γιατί δεν σταματούσαν στον δογματισμό
κι έκαναν τις αναγκαίες υπερβάσεις.
Έτσι έβλεπαν τους δεσμούς της Ανθρωπότητας
που δεν περιοριζόταν
σε μερικές περιοχές του πλανήτη.
Επίσης μέσω της διάρκειας
ανακάλυπταν σχήματα
που δεν υπήρχαν
όταν ο καθένας παρέμενε
στα κλασικά δεδομένα
του επαγγελματικού του χώρου
γιατί αυτά ήταν περιορισμένα
από την κοινωνία.
Ενώ η Ανθρωπότητα θέλει ελεύθερη σκέψη
που δεν φοβάται το άγνωστο και το νέο.